Ochrana obojživelníků
Literatura
www odkazy
Úvod
Obojživelníci ČR
Příčiny ohrožení
Proč chránit
Ochrana v praxi
Vítejte na stránkách zabývající se vším, co souvisí s ohrožením a ochranou obojživelníků.
 
Aktualizace webu:
13.12.2008 - spuštění webu
Stránky vytvořil a spravuje Jenda Dvořák (dvorak.jenda@centrum.cz).
Použití fotomateriálu s copyrightem je možné pouze po předchozím souhlasu!

© 2008 - 2009

Znečištění, klimatické změny, destrukce biotopů - to jsou jen některé z hlavních příčin celosvětového drastického úbytku druhové diverzity organismů, která se nevyhýbá snad žádné skupině organismů včetně obojživelníků. Ba právě naopak. Obojživelníci jsou nejzranitelnější a nejrychleji mizící skupinou živočichů nejen mezi obratlovci, ale mezi živočichy vůbec. V této souvislosti se už řadu let hovoří o tzv. globální krizi obojživelníků. Bezprostředně je ohrožena vyhynutím třetina  všech druhů. Je skutečnou tragédií našeho věku, že dochází, a to převážně vlivem lidské činnosti, k tomuto neomluvitelnému a v mnoha případech bohužel již i nevratnému procesu. Tyto stránky si kladou za cíl informovat české čtenáře o všem, co se týká úbytku obojživelníků a možných nápravných opatřeních.
Kontakt